Sekretesspolicy

 

Sekretesspolicy för www.phcoker.com (phcoker™)

Om du behöver mer information eller har några frågor om vår integritetspolicy är du välkommen att kontakta oss via e-post på [e-postskyddad].

På phcoker™ är integriteten för våra besökare ytterst viktig för oss. Detta sekretesspolicydokument beskriver vilka typer av personlig information som tas emot och samlas in av phcoker™ och hur den används.

Loggfiler
Liksom många andra webbplatser använder phcoker™ loggfiler. Informationen i loggfilerna inkluderar internetprotokoll (IP)-adresser, typ av webbläsare, Internetleverantör (ISP), datum/tidsstämpel, hänvisnings-/utgångssidor och antal klick för att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra användarens rörelser runt webbplatsen och samla in demografisk information. IP-adresser och annan sådan information är inte kopplad till någon information som är personligt identifierbar.

Cookies och Web Beacons
phcoker™ använder cookies för att lagra information om besökarnas preferenser, registrera användarspecifik information om vilka sidor användaren besöker eller besöker, anpassa webbsidans innehåll baserat på besökarens webbläsartyp eller annan information som besökaren skickar via sin webbläsare. Om du vill inaktivera cookies kan du göra det via dina individuella webbläsaralternativ. Mer detaljerad information om cookiehantering med specifika webbläsare finns på webbläsarnas respektive webbplatser.

e-post och personlig information
phcoker.com samlar in information om användningen av vår webbplats för att ge en säker och personlig upplevelse. Detta inkluderar kundens namn, e-post, inköpsuppgifter och shoppingmönster. Vi kommer att samla in information när du gör en beställning hos oss.

Vi säljer, hyr ut eller lånar inte ut din information till tredje part utan ditt tillstånd. Så till exempel säljer vi inte din e-postadress eller annan information till massmarknadsförare. phcoker.com kommer att tillåtas att kontakta dig med specialerbjudanden och information relaterad till phcoker.com och alla produkter du har köpt eller handlat för.

Om du för närvarande får ett nyhetsbrev eller e-postmeddelanden från oss och vill sluta ta emot dem, vänligen meddela oss genom att kontakta oss via e-post, på [e-postskyddad] eller helt enkelt avregistrera dig så tas ditt namn och din e-postadress automatiskt bort från e-post- och kunddatabasen.

SMS
phcokers mobilmeddelandetjänst ("Tjänsten") drivs av phcoker ("phcoker", "vi" eller "oss"). Din användning av tjänsten utgör ditt samtycke till dessa villkor ("Mobilvillkor"). Vi kan ändra eller avbryta tjänsten eller någon av dess funktioner utan föregående meddelande. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag kan vi även ändra dessa mobilvillkor när som helst och din fortsatta användning av tjänsten efter ikraftträdandet av sådana ändringar ska utgöra ditt godkännande av sådana ändringar.

Genom att samtycka till phcokers SMS/textmeddelandetjänst, samtycker du till att ta emot återkommande SMS/textmeddelanden från och på uppdrag av phcoker via din trådlösa leverantör till det mobilnummer du angett, även om ditt mobilnummer är registrerat i någon delstat eller federal. Samtalslista. Textmeddelanden kan skickas med ett automatiskt telefonuppringningssystem eller annan teknik. Tjänsterelaterade meddelanden kan innehålla uppdateringar, varningar och information (t.ex. beställningsuppdateringar, kontovarningar, etc.). Marknadsföringsmeddelanden kan innehålla kampanjer, specialerbjudanden och andra marknadsföringserbjudanden (t.ex. kundvagnspåminnelser).

Du förstår att du inte behöver registrera dig för detta program för att göra några köp, och ditt samtycke är inte ett villkor för köp med phcoker. Ditt deltagande i detta program är helt frivilligt.

Vi tar inte betalt för tjänsten, men du är ansvarig för alla avgifter och avgifter i samband med textmeddelanden som tas ut av din trådlösa leverantör. Meddelandefrekvensen varierar. Meddelande- och datahastigheter kan tillkomma. Kontrollera ditt mobilabonnemang och kontakta din trådlösa leverantör för mer information. Du är ensam ansvarig för alla avgifter relaterade till SMS/textmeddelanden, inklusive avgifter från din trådlösa leverantör.

Vi kan ändra alla kortkoder eller telefonnummer som vi använder för att driva Tjänsten när som helst och kommer att meddela dig om dessa ändringar. Du bekräftar att alla meddelanden, inklusive STOPP- eller HJÄLP-förfrågningar, som du skickar till en kortkod eller ett telefonnummer som vi har ändrat kanske inte tas emot och vi kommer inte att ansvara för att uppfylla förfrågningar som görs i sådana meddelanden.

De trådlösa operatörerna som stöds av Tjänsten är inte ansvariga för försenade eller ej levererade meddelanden. Du samtycker till att förse oss med ett giltigt mobilnummer. Om du får ett nytt mobilnummer måste du registrera dig för programmet med ditt nya nummer.

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag samtycker du till att vi inte kommer att hållas ansvariga för misslyckad, försenad eller felriktad leverans av information som skickas via tjänsten, eventuella fel i sådan information och/eller någon åtgärd som du kan eller inte kan vidta i beroende av informationen eller tjänsten.

Tredjepartsinnehåll
Vi samarbetar inte med eller använder ingen tredjepartsannonstjänster eller innehållslevererande tjänster.

säkerhet
När det gäller säkerhet använder vi krypteringstekniker från industristandard när vi överför och tar emot data från besökare på vår webbplats. När det gäller känslig information kommer vi att omdirigera användaren till en säker sida innan vi överför eller tar emot känslig information. Denna information kan innefatta kreditkorts- eller bankinformation, medicinsk information eller annan känslig information.

 

Köpvillkor

Din användning av vår webbplats

Om inte annat anges regleras din användning av denna webbplats av dessa användarvillkor och sekretesspolicyn www.phcoker.com, som inkorporeras häri genom denna referens. När du använder denna webbplats är du förbjuden att modifiera, distribuera, överföra, reproducera, publicera, licensiera, överföra eller sälja information, produkter eller tjänster som erhållits eller visas på denna webbplats. Du får dock visa, ladda ner eller skriva ut papperskopior av allt material som finns på denna webbplats för ditt eget personliga, icke-kommersiella bruk så länge du inte ändrar innehållet eller tar bort någon copyright-, varumärkes- eller annan äganderättsinformation. All annan användning av informationen på denna webbplats är förbjuden utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande.

Alla ACH/e-Check-betalningar kommer att betalas till:

phcoker, Inc.

Varje gång jag (kunden) lägger en ACH/e-Check-beställning genom att klicka på knappen "Placera Order" auktoriserar jag phcoker.com att initiera en enda ACH/elektronisk debitering av mitt konto till beloppet för min beställning från banken kontoinformation som lämnades på datumet för min beställning. Jag samtycker till att ACH-transaktioner som jag godkänner följer all tillämplig lag. Betalningar som görs efter kl. 11 Pacific Time kommer att tillämpas från och med nästa arbetsdag. För att slutföra betalningsprocessen, klicka på knappen "Beställ". När betalningen har godkänts kan det inte ske några ändringar eller korrigeringar. Det rekommenderas att du skriver ut en kopia av denna auktorisering och behåller den för dina arkiv.

Användning av information

Denna webbplats tillhandahåller information som, även om den är användbar, inte får användas som en ersättning för råd från dina egna rådgivare. Information tillgänglig från denna webbplats är inte avsedd att användas för att diagnostisera något medicinskt tillstånd eller sjukdom. Produkter på denna webbplats säljs endast för laboratorieforskningsändamål.

www.phcoker.com förbehåller sig rätten att korrigera eventuella felaktigheter eller typografiska fel i informationen som publiceras på denna webbplats, och tar inget ansvar för sådana fel. Information kan ändras eller uppdateras utan föregående meddelande och priser och tillgänglighet för varor och tjänster kan ändras utan föregående meddelande.

ANSVARSFRISKRIVNING:

DU MÅSTE VARA ÖVER 21 ÅR FÖR ATT ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS.

Produkterna vi erbjuder är ENDAST avsedda för IN-VITRO LABORATORIEFORSKNING – INTE FÖR MÄNNISKA ANVÄNDNING.

När kunden köper någon av dessa varor, erkänner kunden att det finns risker med konsumtion eller distribution av dessa produkter.

Dessa kemikalier är INTE avsedda att användas som livsmedelstillsatser, läkemedel, hushållskemikalier eller andra olämpliga tillämpningar.

Listan över ett material på denna webbplats utgör inte en licens för dess användning i intrång i något patent.

Alla produkter kommer endast att hanteras av kvalificerade och korrekt utbildade FORSKNING- eller LABORATORIE-proffs.

På grund av dessa produkters natur ÄR ALL FÖRSÄLJNING SLUTLIG. VI KAN INTE ACCEPTERA RETUR. ALL FÖRSÄLJNING ÄR SLUTLIG.

Alla kunder intygar och garanterar att de genom sin egen granskning och studie är fullt medvetna om och kunniga om följande:

Användning av produkterna och mer specifikt In vitro Research användning av produkterna.

Dina specifika länder Statliga bestämmelser om användning av och exponering för alla produkter.

De hälso- och säkerhetsrisker som är förknippade med hanteringen av de produkter de köper.

Nödvändigheten av adekvat varning för hälso- och säkerhetsrisker som är förknippade med alla produkter.

phcoker.com förbehåller sig rätten att begränsa och/eller neka försäljning av produkter till okvalificerade individer. Alla kunder MÅSTE vara minst 21 år för att köpa våra produkter. phcoker.com SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HA ANSVAR FÖR OAVSIKTLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, OAVSETT KÖPARENS ANSVAR I KONTRAKT, FÖRSÖLIGHET, STIKT ANSVAR ELLER ANNAT SÄTT. I DIREKT ÖVERVÄGANDE AV ATT GODKÄNNA FÖRSÄLJNINGEN AV NÅGON PRODUKT TILL KÖPAREN, GODKÄNNER KÖPAREN ATT ERSÄTTA OCH HÅLLA OSS SKADLIG FRÅN ALLA ANSVAR, KOSTNADER, FÖRLUSTER OCH ANSVAR FÖR NÅGON TYP SOM UPPSTÅR UTAN ANVÄNDNING, ELLER ATT HÅLLA OSS PRODUKT, OAVSETT ANVÄND ENS ELLER I KOMBINATION MED NÅGOT ÄMNE. NÅGON FÖRSÄLJNING SKULLE NÄKAS ANNAT.

PRODUKTANVÄNDNING:

phcoker.com produkter är avsedda för laboratorie IN-VITRO FORSKNINGSSYFTEN ENDAST – INTE FÖR MÄNNISKA ANVÄNDNING och får inte användas för några andra ändamål, inklusive men inte begränsat till mat och/eller läkemedel, medicinsk utrustning, vitro diagnostiska ändamål eller för kommersiellt bruk. Köparen samtycker till att produkterna inte har steriliserats eller testats av phcoker.com för säkerhet och effektivitet i livsmedel, läkemedel, medicinsk utrustning, kosmetika, kommersiell eller annan användning. Köparen intygar och garanterar uttryckligen gentemot phcoker.com att köparen korrekt kommer att testa, använda, tillverka och marknadsföra alla produkter som köpts från phcoker.com och/eller material som producerats med produkter köpta från phcoker.com i enlighet med en pålitlig persons praxis som har erfarenhet inom området och i strikt överensstämmelse med alla tillämpliga lagar och förordningar, nu och härefter antagna. Köparen garanterar vidare att något material som produceras med någon produkt inte ska vara förfalskat eller felmärkt i den mening som avses i Federal Food, Drug and Cosmetic Act och inte ska vara material som inte får, enligt avsnitt 404, 505 eller 512 i lagen , införas i mellanstatlig handel.

Köparen inser att eftersom phcoker.com-produkter, om inte annat anges, endast är avsedda för in vitro-forskningsändamål, kanske de inte finns med i Toxic Substances Control Act (TSCA) inventeringslista. Köparen tar ansvar för att säkerställa att produkterna som köps från phcoker.com är godkända för användning enligt TSCA, om tillämpligt.

Köparen har ansvaret att verifiera riskerna och att utföra all ytterligare forskning som krävs för att ta reda på riskerna med att använda produkter köpta från phcoker.com. Köparen samtycker till att följa instruktioner, om sådana finns, från phcoker.com angående användningen av produkterna och att inte missbruka produkterna på något sätt. Inga produkter köpta från phcoker.com ska, om inte annat anges, anses vara livsmedel, läkemedel eller medicinsk utrustning.

ALLA produkter och tjänster som erbjuds är ENDAST för IN-VITRO FORSKNINGSändamål och får INTE FÖRTAS ELLER FÖRBRUKAS PÅ NÅGOT SÄTT.

ALLA PRODUKTER SÅLDA AV phcoker.com FÅR INTE ANVÄNDAS FÖR PERSONLIGT ANVÄNDNING ELLER FÖR BEHANDLING AV NÅGOT MEDICINSKA TILSTÅND ELLER SJUKDOMAR.

Under INGA omständigheter ska/bör NÅGOT av dessa material användas för rekreationsändamål eller för mänsklig konsumtion av något slag.

phcoker.com är INTE ansvarig för NÅGRA skador som kan orsakas av vårdslöshet, missbruk eller NÅGON annan oförutsedd sak.

Alla artiklar som säljs är lagliga för försäljning för IN-VITRO FORSKNINGSSYFTEN SÄRSKILT inom USA.

Varumärken och andra immateriella rättigheter

"www.phcoker.com" är ett registrerat varumärke som tillhör www.phcoker.com.

All text, grafik, användargränssnitt, visuella gränssnitt, fotografier, varumärken, logotyper, ljud, musik, konstverk och datorkod (sammantaget "Innehåll"), inklusive men inte begränsat till design, struktur, urval, koordination, uttryck, " utseende och känsla” och arrangemanget av sådant innehåll, som finns på denna webbplats ägs, kontrolleras eller licensieras av eller till www.phcoker.com och är skyddat av upphovsrätts-, patent- och varumärkeslagar och olika andra immateriella rättigheter och lagar om illojal konkurrens .

Förutom vad som uttryckligen anges i dessa användarvillkor, får ingen del av denna webbplats och inget innehåll kopieras, reproduceras, återpubliceras, laddas upp, publiceras, visas offentligt, kodas, översättas, överföras eller distribueras på något sätt (inklusive " spegling”) till någon annan dator, server, webbplats eller annat medium för publicering eller distribution eller för något kommersiellt företag, utan www.phcoker.coms uttryckliga skriftliga medgivande.

Ersättning

Du samtycker härmed till att hålla www.phcoker.com, och våra dotterbolag, dotterbolag, tjänstemän, direktörer, agenter, co-branders, partners och anställda skadeslösa från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden, från tredje part på grund av eller till följd av din användning av innehållet på denna webbplats, eller något innehåll du skickar, publicerar eller överför via denna webbplats, din användning av denna webbplats, din anslutning till denna webbplats, ditt brott mot dessa villkor och användarvillkor, eller ditt brott mot någon annans rättigheter.

Länkar/programvara

Länkar från eller till webbplatser utanför denna webbplats är endast avsedda för bekvämlighet. www.phcoker.com granskar, stöder, godkänner eller kontrollerar inte och ansvarar inte för några webbplatser som länkas från eller till denna webbplats, innehållet på dessa webbplatser, tredje parter som nämns där, eller deras produkter eller tjänster. Länkning till någon annan webbplats sker på egen risk och www.phcoker.com kommer inte att vara ansvarigt eller ansvarigt för eventuella skador i samband med länkning. www.phcoker.com frånsäger sig alla garantier, uttryckliga och underförstådda beträffande riktigheten, giltigheten och lagligheten av material eller information som finns på dessa webbplatser. Länkar till nedladdningsbara programvaruwebbplatser är endast avsedda för bekvämlighet och www.phcoker.com är inte ansvarigt eller ansvarigt för eventuella svårigheter eller konsekvenser i samband med nedladdning av programvaran. Användning av nedladdad programvara regleras av villkoren i licensavtalet, om sådant finns, som medföljer eller tillhandahålls med programvaran.

Tillgänglighet för vår webbplats

Denna webbplats är allmänt tillgänglig för användare tjugofyra (24) timmar per dag, sju (7) dagar per vecka, trehundra sextiofem (365) dagar per år. Däremot förbehåller sig www.phcoker.com rätten att göra vår webbplats otillgänglig när som helst, av vilken anledning som helst och under hur lång tid som helst. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att www.phcoker.com inte kommer att hållas ansvarig för någon skada som uppstår till följd av eller relaterad till sådant avbrott, avstängning eller uppsägning av denna webbplats och/eller tjänsterna eller produkterna som finns däri. Efter godkännande av dessa användarvillkor ger www.phcoker.com dig behörighet att se innehållet på webbplatsen enbart för ditt personliga bruk. Materialet på webbplatsen är endast avsett för individer som frågar om www.phcoker.coms produkter eller tjänster. Om du inte går in på webbplatsen för sådana ändamål får du inte använda webbplatsen. För säkerhets skull är användning av icke-individer eller agenter, advokater eller företrädare för icke-individer förbjuden.

Information du tillhandahåller www.phcoker.com

Vår insamling och/eller användning av all information du tillhandahåller när du använder eller besöker den här webbplatsen styrs av www.phcoker.coms sekretesspolicy och detta avtal om användarvillkor. Genom att använda denna webbplats ger du oss de rättigheter som finns däri. När du använder denna webbplats får du inte ladda upp, distribuera eller på annat sätt publicera information på denna webbplats som kan ses som obscen, ärekränkande, ärekränkande, hotfull, kränkande, olaglig, intrång i integritetsrätten eller på annat sätt stötande, eller kan utgör eller uppmuntrar till brott mot någon lag.

Förutom den individuellt identifierbara information som samlas in från dig i enlighet med vår integritetspolicy, kommer alla kommentarer, kommentarer, förslag, idéer eller annan information som kommuniceras att bli www.phcoker.coms exklusiva egendom och du ger www.phcoker.com en royaltyfri, evig, oåterkallelig, världsomspännande, icke-exklusiv licens att använda eller reproducera densamma. www.phcoker.com är fri att kopiera, avslöja, distribuera eller analysera sådan information för alla ändamål och är inte på något sätt skyldiga att kompensera dig för sådan information.

Garantifriskrivning

www.phcoker.com TILLHANDAHÅLLER INNEHÅLL PÅ DENNA WEBBPLATS SOM EN TJÄNST TILL DIG, VÅR KUND. DENNA WEBBPLATS KAN OCH INNEHÅLLER INTE INFORMATION OM ALLA APPLIKATIONER FÖR SÅLDA PRODUKTER. DET KANSKE INTE INNEHÅLLER ALL INFORMATION SOM ÄR GÄLLANDE FÖR DINA PERSONLIGA OMSTÄNDIGHETER ELLER DIN ANVÄNDNING AV SÅLDA PRODUKTER. INNEHÅLLET PÅ DENNA WEBBPLATS, WEBBPLATSSERVERN SOM GÖR DEN TILLGÄNGLIG, OCH TJÄNSTERNA OCH PRODUKTERNA www.phcoker.com TILLHANDAHÅLLER PÅ DENNA WEBBPLATS, TILLHANDAHÅLLS PÅ EN "I BEFINTLIGT SKICK" OCH "SOM TILLGÄNGLIG" UTAN EN BASIS. SNART, OAVSETT, UNDERFÖRSTÅDET ELLER LAGSTÄNDIG. www.phcoker.com FRÅSÄR SIG UTTRYCKLIGEN ANSVAR FÖR TEKNISKA FEL (INKLUSIVE MÅLVARA- ELLER MJUKVARUFEL), OFullständiga, förvrängda ELLER FÖRDRÖJDA DATORÖVERFÖRINGAR OCH/ELLER TEKNISK ONEXAKTHET, SOM TEKNISK TILLSTÅND TILL ANVÄNDNING AV ANVÄNDARE RD PARTER. VIDARE REPRESENTERAR ELLER GARANTERAR INTE www.phcoker.com ATT INGA VIRUS ELLER ANDRA KONTAMINERANDE ELLER DESTRUKTIVA EGENSKAPER KOMMER ÖVERFÖRAS, ELLER ATT INGA SKADA KOMMER PÅ DITT DATORSYSTEM. DU HAR ENLIGT ANSVAR FÖR Adekvat SKYDD OCH SÄKERHETSKOPIERING AV DATA OCH/ELLER UTRUSTNING OCH ATT TA ALLA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR ATT SKANNA EFTER DATORVIRUS ELLER ANDRA DESTRUKTIVA EGENSKAPER. GENOM DIN ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS, ERKÄNNER DU ATT SÅDAN ANVÄNDNING ÄR PÅ DIN EGEN RISK, INKLUSIVE ANSVAR FÖR ALLA KOSTNADER FÖRENADE MED ALL NÖDVÄNDIG SERVICE ELLER REPARATION AV NÅGON UTRUSTNING I ANVÄNDNING AV DIG.

I DEN FULL OMSTÄNDIGHET SOM INTE UTESTÄNDS AV TILLÄMPLIG LAG AVSÄKER DERAS MEDICINSK RÅDGIVARE, LEVERANTÖRER, KONSULTER, DIREKTÖRER OCH ANSTÄLLDA ALLA GARANTIER AVSÄTTARE OCH EXKLUDERA ALLA GARANTIER MED RESPEKT TILL ALLA EXPRESSENT, IMP. DENNA FRISKRIVNING INKLUDERAR, MEN ÄR INTE BEGRÄNSAD TILL, NÅGON OCH ALLA GARANTIER ELLER SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE OCH ICKE-INTRÄNG. www.phcoker.com GARANTERAR INTE att INNEHÅLLET ÄR KORREKT, FULLSTÄNDIG ELLER AKTUELL. www.phcoker.com GARANTERAR INTE ATT DENNA WEBBPLATS FUNGERAR UTAN FEL, ATT DEFEKT KOMMER ATT RÄTTAS ELLER ATT DENNA WEBBPLATS ELLER WEBBPLATSSERVER SOM GÖR DEN TILLGÄNGLIG ÄR FRI FRÅN VIRUS ELLER KOMPONENTER. INNEHÅLL AV PRIS OCH TILLGÄNGLIGHET, SAMT ANNAT INNEHÅLL SOM FINNS PÅ DENNA WEBBPLATS ELLER TILLGÄNGLIGT DÄRFÖR, KAN ÄNDRAS UTAN MEDDELANDE.

DU ERKÄNNER OCH GODKÄNNER ATT www.phcoker.com INTE STÄLLER INNEHÅLLET PÅ NÅGON WEBBPLATS SOM ÅTKOMS VIA LÄNKAR ELLER ANNAT MEDEL FRÅN DENNA WEBBPLATS OCH DET ÄR INTE ANSVARIGT ELLER ANSVARIGT FÖR SÅDANT INNEHÅLL ÄVEN ÄVEN OM DET OCH HELST INVADERANDE, MISSHÖRANDE, HOOTANDE, SKADLIGA, OBSCENT ELLER PÅ ANNAT SÄTT MOTTAGANDE, ELLER ATT DET KAN INTRÄCKA ELLER KAN KRÄNKA EN ANNAN PERSONS IMMATERIELLA RÄTTIGHETER ELLER ANDRA RÄTTIGHETER.

DENNA WEBBPLATS INNEHÅLLER INNEHÅLL SOM TILLHANDAHÅLLS AV TREDJE PART OCH DIG, VÅR KUND. www.phcoker.com ÄR EN DISTRIBUTÖR AV SÅDANT INNEHÅLL OCH INTE DESS UTGIVER. www.phcoker.com:S REDAKTIONELL KONTROLL AV SÅDANT INNEHÅLL ÄR DEN SAMMA SOM I ETT OFFENTLIGT BIBLIOTEK ELLER KIOSK. www.phcoker.com:S TREDJE PARTSLEVERANTÖRER KAN UTTRYCKTA VISSA Åsikter ELLER GER VISSA INFORMATION OCH ERBJUDANDEN. www.phcoker.com GER INGA GARANTIER ANGÅENDE INFORMATIONENS ELLER ERBJUDANDEN SOM TILLHANDAHÅLLS AV TREDJE PART. www.phcoker.com GARANTERAR ELLER GARANTERAR INTE PRESTANDA FÖR NÅGON TREDJE PART, INKLUSIVE NÅGON SÅDAN TREDJE PARTS ÖVERENSSTÄMMELSE MED NÅGON LAG, REGEL, REGLER ELLER POLICY.

www.phcoker.com GARANTERAR INTE ATT INFORMATION, TJÄNSTER OCH PRODUKTER SOM FINNS PÅ DENNA WEBBPLATS KOMMER ATT TILLFÄLLA DINA KRAV ELLER ATT DE ÄR FEL- ELLER DEFEKTFRIA. INNAN DU ANVÄNDER NÅGON PRODUKT BÖR DU BEKRÄFTA NÅGON INFORMATION AV VIKTIGT FÖR DIG PÅ PRODUKTENS FÖRPACKNING. DU TAR ANSVAR FÖR RIKTIGHETEN, LÄMPLIGHETEN OCH LAGLIGHETEN AV ALL INFORMATION DU GERAR www.phcoker.com.

SOM DELVIS BETYDNING FÖR DIN ÅTKOMST TILL DENNA WEBBPLATS OCH ANVÄNDNING AV DETS INNEHÅLL, GODKÄNNER DU ATT www.phcoker.com INTE ÄR ANSVARIGT MOT DIG PÅ NÅGOT SÄTT FÖR BESLUT DU KAN FATA ELLER DINA ÅTGÄRDER ELLER NÅGOT ÅTGÄRDER. . DU GODKÄNNER OCKSÅ ATT www.phcoker.com SAMMANFATTANDE ANSVAR SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER RELATERAT TILL DIN ANVÄNDNING OCH ÅTKOMST OAVSETT FORM AV ÅTGÄRD ELLER ANSVAR (TILL EXEMPEL, KONTRAKT, GARANTI, TORT, FÖRSÖRLIGHET, FÖRSÄTTLIGHET, FÖRSIKTIGHET, STRIKT, ELLER ANDRA GRUND FÖR ANSVAR), ÄR BEGRÄNSAD TILL KÖPSPRISET FÖR ALLA ARTIKLAR DU KÖPT FRÅN www.phcoker.com I TILLÄMPLIG TRANSAKTION. www.phcoker.com SKA INTE UNDER NÅGOT FALL VARA ANSVARIGT FÖR NÅGON DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA, OAVSIKTLIGA, FÖLJDSKADOR ELLER STRAFSKADOR, ÄVEN OM www.phcoker.com HAR UNDERVISATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADA. DETTA ÄR EN OMFATTANDE BEGRÄNSNING AV ANSVAR SOM GÄLLER ALLA FÖRLUST OCH SKADA AV NÅGOT SLAG. OM DU ÄR MISSNÖJD MED DENNA WEBBPLATS ELLER DESS INNEHÅLL (INKLUSIVE ANVÄNDARVILLKOR), ÄR DIN ENDA EXKLUSIVA KOMPONENTER ATT AVSLUTA ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS. EFTERSOM VISSA JURISDIKTIONER INTE TILLÅTER UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR OAVSIKTLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, KANSKE SÅDAN BEGRÄNSNING INTE GÄLLER DIG.

Ditt avtal att följa alla tillämpliga lagar

Genom att använda denna webbplats samtycker du till att följa alla lokala, statliga eller federala lagar, författningar och förordningar som på något sätt relaterar till användningen av denna webbplats och tillhörande tjänster eller produkter som finns på den.

Förhållandet mellan www.phcoker.com och användare.

www.phcoker.com och användare av vår webbplats är oberoende entreprenörer, och ingen byrå, partnerskap, anställning eller annan relation skapas eller är avsedd att skapas genom användningen av vår webbplats.

Tillämplig lag och jurisdiktion

Denna webbplats (exklusive länkade webbplatser, om några) administreras och kontrolleras av www.phcoker.com och dess dotterbolag, dotterbolag, tjänstemän, direktörer, anställda eller agenter från dess kontor i enlighet med lagarna i Nevis. Du samtycker till att dessa villkor och villkor för användning och denna webbplats kommer att styras av och tolkas i enlighet med Nevis lag utan att ge effekt till några principer om lagkonflikter. Du kommer åt denna webbplats och/eller tillhörande tjänster från www.phcoker.com på egen risk och förblir ansvarig för att följa lagarna i den jurisdiktion där du befinner dig.

Priser; Betalningsvillkor; Intressera

Priserna för produkterna och tjänsterna på denna webbplats anges, för enkelhetens skull, i amerikanska dollar och ska vara de som anges på denna webbplats vid tidpunkten för godkännande av en beställning av www.phcoker.com. Priserna för produkter kan ändras utan ytterligare meddelande. Kreditvillkor är inom www.phcoker.coms eget gottfinnande, och om inte annat anges i www.phcoker.coms faktura måste betalning tas emot av www.phcoker.com innan www.phcoker.com accepterar en beställning.

Konsekvenser

www.phcoker.com förbehåller sig rätten att stänga av eller avsluta ditt konto om du bryter mot användarvillkoren. Om din överträdelse orsakar skada för andra, samtycker du till att hålla www.phcoker.com skadeslös från och mot all förlust, skada eller kostnad. Om någon tvist uppstår mellan oss angående detta avtal eller din användning av denna webbplats, ska den lösas genom förhandlingar i god tro mellan parterna.

Hela avtalet

Dessa villkor och alla villkor som införlivas eller hänvisas till häri utgör hela avtalet mellan www.phcoker.com och dig avseende din användning av denna webbplats och ämnet för denna, och ersätter alla tidigare överenskommelser eller avtal (oavsett om det är elektroniskt, muntligt). eller skriftligt) angående ämnet och får inte ändras eller modifieras annat än skriftligen eller genom att www.phcoker.com gör sådana ändringar eller modifieringar i enlighet med detta avtal om användarvillkor.

Uppdelning

Om någon del av dessa Allmänna villkor för användning anses eller inte är verkställbar, ska sådan del elimineras eller begränsas till det minsta möjliga utsträckning. Återstoden av dessa användarvillkor, inklusive eventuell reviderad del, ska vara kvar och vara i full kraft. Dessa användarvillkor är hela avtalet mellan oss som reglerar din användning av denna webbplats.

Rubriker

Rubrikerna i dessa användarvillkor och sekretesspolicyn www.phcoker.com är endast för referens.

Force Majeure

www.phcoker.com ska inte hållas ansvarigt för förseningar eller fel i prestanda orsakade av omständigheter utanför dess rimliga kontroll, inklusive, utan begränsning, förseningar på grund av restorder av begärda produkter, postförseningar, tullförseningar eller förlorade försändelser. www.phcoker.com ansvarar inte för att meddela kunden i händelse av sådana förseningar. Kunden är ensam ansvarig för att vidta andra arrangemang för att köpa alternativa produkter och eventuella kostnader som uppstår i samband med sådana köp.

Tack igen för att du besöker webbplatsen www.phcoker.com.

Fullständigt avtal

Förutom vad som uttryckligen anges i ett särskilt "juridiskt meddelande" på denna webbplats, utgör dessa villkor hela avtalet mellan dig och denna webbplats med avseende på användningen av denna webbplats och innehåll. Genom att klicka på "Jag godkänner" när du gör din beställning godkänner du ALLA VÅRA VILLKOR och VILLKOR som anges ovan samt vår frakt- och återbetalningspolicy.

Tack för ditt samarbete.