Spermin

Phcoker har förmågan att massproduktion och leverans av Spermine under villkor av cGMP.

Spermin och polyaminer

Så vad är polyaminer? Och varför är de så viktiga i rollen som åldrande? Polyaminer finns överallt i levande celler och vävnader. De är kända som biogena aminer som är föreningar med mer än två aminogrupper. Polyaminer förekommer naturligt i våra kroppar och tyvärr minskar dessa nivåer när vi åldras.

Polyaminer spelar en roll i:
 • Celldelning och differentiering
 • Cellproliferation
 • DNA och proteinsyntes
 • Homeostas (kroppens förmåga att anpassa och bibehålla ett stabilt tillstånd)
 • Och genuttryck (koden för en gen som används för att styra proteinsyntesen)


Om vi ​​tittar på alla funktioner hos polyaminer kan vi se varför vi bör vara oroliga om åldrande gör att våra nivåer sjunker. Dessa essentiella föreningar verkar vara mycket involverade i processerna för celltillväxt och upprätthållande av genetisk stabilitet. De hjälper därför till att bromsa processen att bli äldre och förbättra vår livslängd och vår hälsa (vår livskvalitet). Minskningen av våra nivåer av polyaminer förvägrar oss därför några rika terapeutiska fördelar.

De huvudsakliga polyaminerna som finns i däggdjursceller och även växter är spermidin, spermin och putrescin. Människor och växter har många saker gemensamt, en av de sakerna är att vi båda gör allt vi kan för att säkerställa att vi lever så länge som möjligt. Ett av sätten vi kan uppnå det är genom intag av polyaminer och polyaminsyntes. Denna process främjar autofagi, vilket är vår kropps process för att ersätta skadade celler med nya, föryngrade celler. Som du kan föreställa dig kan denna process hjälpa oss att leva ett längre, lyckligare och hälsosammare liv. Spermin är ett exempel på en polyamin som kan bidra till att främja autofagi.

Vad är Spermine?

Spermin är en naturligt förekommande polyamin som förekommer i alla eukaryoter, men är sällsynt i prokaryoter. Det är viktigt för celltillväxt i både normal och neoplastisk vävnad. Spermin bildas genom tillsats av en aminopropylgrupp till spermidin genom sperminsyntas. Spermin är starkt basisk till sin karaktär, och i vattenlösning vid fysiologiskt pH kommer alla dess aminogrupper att finnas som en polykatjon.

Spermin kan användas i en mängd olika biologiska tillämpningar som ett komplement eller regulatoriskt medel. Används som sammatris med DHB för MALDI-MS av sialylerade glykaner i negativ jonläge.

Vad är spermintetrahydrokloridpulver?

Spermintetrahydroklorid är en polyamin som ger en mängd olika modulerande effekter på NMDA-receptorkanalen, som verkar genom ett specifikt ställe på komplexet som kan orsaka både agonist- och antagonisteffekter. Spermintetrahydrokloridpulver är tetrahydrokloridformen av Spermin. Spermintetrahydrokloridpulver är vitt pulver medan sperminfri bas är i flytande form. Fördelarna med Spermintetrahydrokloridpulver är samma som Spermine.

Spermin verkningsmekanism: Hur fungerar det?

Spermin härrör från spermidin genom sperminsyntas. Spermin är en polyamin, en liten organisk katjon som är absolut nödvändig för eukaryot celltillväxt. Spermin finns normalt i millimolära koncentrationer i kärnan. Spermin fungerar direkt som en renare av fria radikaler och bildar en mängd olika addukter som förhindrar oxidativ skada på DNA. Oxidativ skada på DNA av reaktiva syrearter är ett ständigt problem som celler måste skydda sig mot för att överleva. Därför är spermin en viktig naturlig intracellulär förening som kan skydda DNA från fria radikaler. Spermin är också inblandat i regleringen av genuttryck, stabiliseringen av kromatin och förhindrandet av endonukleasmedierad DNA-fragmentering.

Fördelar med spermin - Vad används spermin till?

Spermin är en endogen polyamin som bär flera aminogrupper. Det har visat sig spela viktiga roller i cellulär metabolism i alla eukaryota celler. Spermin, en naturligt förekommande polyamin, har nyligen visat sig uppvisa anti-aging egenskaper. Spermintillskott tillverkade av Spermine tetrahydrokloridpulver ökar livslängden och motståndskraften mot stress, och minskar förekomsten av åldersrelaterad patologi och förlust av rörelseförmåga.

Spermin förbättrar minnesförlust.
Efter behandlingen av Spermine förbättrades förmågan till minnesretention avsevärt hos SAMP8-möss. Spermintetrahydrokloridpulver förbättrade avsevärt tidslängden för att utforska det nya föremålet.

Spermin lindrar oxidativ stress i hjärnan hos möss.
Vi utvärderade effekten av polyamin och rapamycin på oxidativ stress. Spermin minskade nivåerna av MDA i hjärnan hos SAMP8-möss. Aktiviteten av SOD ökade särskilt i gruppen sperminer. Dessa resultat indikerade att Spermintetrahydrokloridpulver avsevärt förbättrar oxidativ stress i SAMP8.

Spermin ökar synaptisk plasticitet och neurotrofiska faktorer
Uttrycket av neurotrofiska faktorer och synaptiska proteiner upptäcktes i spermingruppen. Nervtillväxtfaktor (NGF), hjärnhärledd neurotrofisk faktor (BDNF), postsynaptisk täthet och postsynaptisk densitet förbättrades uppenbarligen i gruppen sperminer.

Spermin åtgärdar mitokondriell dysfunktion
Som resultat visades förbättrades uttrycket av proteiner relaterade till mitokondrier avsevärt i spermingruppen. Spermin inducerade uppenbarligen fosforyleringen av DRP 1. Koncentrationen av ATP var lägre i SAMP8-mössgruppen än i spermingruppen.

Spermin inducerar autofagi
Efter behandlingen av Spermintetrahydrokloridpulver var fosforyleringsnivån av AMPK förhöjd. Nivån av proteiner relaterade till autofagi inklusive ökade signifikant i spermingruppen.

Spermin förbättrar apoptos

Spermin dämpar inflammation
Som resultat visas, efter behandlingen av spermin minskade uttrycket av inflammatoriska proteiner kraftigt. spermintillskott tillverkade av Spermine tetrahydrokloridpulver kan dämpa inflammation i hjärnan.

Spermin och Spermidine

Innehållet av spermidin och spermin i däggdjursceller har viktiga roller i protein- och nukleinsyrasyntes och struktur, skydd mot oxidativ skada, aktivitet av jonkanaler, cellproliferation, differentiering och apoptos.

Spermin är en annan typ av polyamin. Båda föreningarna är relaterade till varandra. Spermin kommer från spermidin och är avgörande för cellmetabolism hos människor och växter. Att ta spermidintillskott säkerställer att du också får sperminfördelar.

Applicering av spermintetrahydrokloridpulver

Spermintetrahydrokloridpulver användes för att fälla ut DNA för flödescytometrisk analys från färskfrusen bröstcancervävnad, arkivvävnad från spottkörteln, njur- och sköldkörteltumörer2 och röda blodkroppar från kyckling. Nu har Spermine tetrahydrokloridpulver använts i anti-aging kosttillskott. Köp Spermine tetrahydrokloridpulver online.

Var kan man köpa Spermine i bulk?

I den moderna världen kan du köpa Spermine-tillskott tillverkade av Spermine tetrahydrokloridpulver hemma i ditt hem online. Du måste dock leta brett efter leverantörer av Spermine tetrahydrochloride-pulver av hög kvalitet. Kundrecensioner är ett sätt att garantera fördelarna med Spermine tetrahydrochloride pulver och även samla information om möjliga sperminbiverkningar.

Det finns många spermintetrahydrokloridpulver till salu på marknaden. Phcoker som en tillverkningsfabrik erbjuder grossistkvantiteter av spermintetrahydrokloridpulver. Det bästa spermintillskottspulvret är med hög renhet och biotillgänglighet. Grossistköp av spermintetrahydrokloridpulver kommer att få bra pris.

FAQ

Är Spermine Anti-aging?
En artikel publicerad 1992 antydde att spermin och spermidin skyddar DNA mot oxidativ skada från fria radikaler. Våra sperminnivåer sjunker när vi åldras, vilket inte är goda nyheter för oss eftersom vi kan förlora dessa anti-aging och hälsofördelar. I ett experiment tappade transgena möss som inte kunde producera spermin och spermidin håret, fick rynkig hud och dog yngre än vanliga möss, men ingenting verkade patologiskt fel i något av organen.

Är spermin en antioxidant?
Enligt vissa undersökningar kan administrering av spermin öka antioxidantkapaciteten i levern och mjälten och kan förbättra antioxidantstatusen i mjälten och levern under oxidativ stress. Spermin har identifierats som en potent antioxidant och ett antiinflammatoriskt medel. Föreningen finns i alla organismer och alla organ.

Vad gör spermin i spermier?
Eftersom exakt tidpunkt för kapacitering och akrosomreaktionen är avgörande för framgångsrik befruktning, föreslås det att spermins roll är att förhindra för tidig kapacitering och akrosomreaktionen.

Var finns spermin?
Spermin är en polyamin, en liten organisk katjon som är absolut nödvändig för eukaryot celltillväxt. Spermin, finns normalt i millimolära koncentrationer i kärnan. Spermin fungerar direkt som en renare av fria radikaler och bildar en mängd olika addukter som förhindrar oxidativ skada på DNA.

Är spermin ett protein?
Även om spermidin har en väsentlig och unik roll som prekursor för hypusin, en posttranslationell modifiering av förlängningsfaktorn eIF5A, som är nödvändig för att detta protein ska fungera i proteinsyntes, har ingen unik roll för spermin identifierats entydigt.

Hur lagrar du sperminlösning?
Förvaras vid 2-8 °C. Lösningar av sperminfri bas oxideras lätt. Lösningar är mest stabila om de bereds i avgasat vatten och lagras i frysta alikvoter, under argon eller kvävgas. spermintetrahydrokloridpulver är en mer stabil form av sperminfri bas.

Var kommer spermin ifrån?
Spermin finns i många organismer inklusive djur, växter, vissa svampar, vissa arkéer och vissa bakterier. Det syntetiseras av sperminsyntas, ett mycket specifikt aminopropyltransferas. Spermin härrör från spermidin genom sperminsyntas.

Vad är pH för spermin?
För att bekräfta att spermin var biologiskt aktivt vid pH 7.4 testade vi dess effekter på heterologt uttryckta glutamatreceptorer (GluR3)

Är spermier bra för huden?
Faktum är att det inte finns några vetenskapliga bevis för att backa upp idén om att lägga sperma på din hud. Förutom att göra lite för att hjälpa din hy, kan det också resultera i allergiska reaktioner och sexuellt överförbara infektioner (STI).

1. Ett av påståendena om fördelarna med spermier för ansiktshud är behandlingen av akne. Fördelarna med spermier för skönhet tros komma från ämnet spermin. Spermin är ett derivat av ämnet spermidin i manlig sperma, som tros fungera som en antioxidant och antiinflammatoriskt medel. Förutom manliga spermier kan spermin också hittas i människokroppens celler. Spermin tros behandla akne och bekämpa akneärr.

Tyvärr finns det inga vetenskapliga forskningsresultat som kan bevisa fördelarna med spermier för aknebenägen hud.

2. Påståenden Fördelarna med spermier för skönhet är att förhindra uppkomsten av tecken på för tidigt åldrande, såsom rynkor eller fina linjer. Återigen uppstår påståendet om fördelarna med spermier för kvinnors ansikte eftersom spermier innehåller spermin. Spermin tros vara en antioxidant som kan dölja tecken på åldrande, såsom rynkor och fina linjer, vilket gör att huden ser yngre ut. En studie publicerad i tidskriften Nature Cell Biology säger att spermin kan bromsa åldrandeprocessen när den används genom att injicera den direkt i mänskliga hudceller.

Men fördelarna med spermier för ansiktet, som används genom att applicera dem direkt på hudytan, är fortfarande inte bevisade. Det vill säga fördelarna med spermier för kvinnors ansikte för att förhindra för tidigt åldrande är bara en myt.

Referens:

 1. Ting-Ting Xu, Han Li, Zhao Dai, George K. Lau, Ben-Yue Li, Wen-Li Zhu, Xiao-Qi Liu, Hao-Fei Liu, Wei-Wu Cai, Shui-Qing Huang, Qi Wang, Shi -Jie Zhang. "Spermidin och spermin fördröjer hjärnans åldrande genom att inducera autophagy in SAMP8-möss" Publicerad: 8 april 2020. https://doi.org/10.18632/aging.103035.
 2. Galluzzi et al (2017) Farmakologisk modulering av autofagi: terapeutisk potential och bestående hinder. Nat.Rev.Drug.Discov. PMID: 28529316.
 3. Hasan MM, Skalicky M, Jahan MS, Hossain MN, Anwar Z, Nie ZF, Alabdallah NM, Brestic M, Hejnak V, Fang XW. "Spermine: dess framväxande roll för att reglera torkstressreaktioner i växter." Celler. 2021 jan 28;10(2):261. doi: 10.3390/cells10020261. PMID: 33525668.
 4. Grancara S, Martinis P, Manente S, García-Argáez AN, Tempera G, Bragadin M, Dalla Via L, Agostinelli E, Toninello A. "Dubbelriktade flöden av spermin över mitokondriella membranet." Aminosyror. 2014 Mar;46(3):671-9. doi: 10.1007/s00726-013-1591-0. Epub 2013 17 september. PMID: 24043461.
 5. Tse RT, Wong CY, Chiu PK, Ng CF. "Den potentiella rollen av spermin och dess acetylerade derivat i mänskliga maligniteter. Int J Mol Sci. 2022 jan 23;23(3):1258. doi: 10.3390/ijms23031258. PMID: 35163181.
 6. Sadeghi-Kaji S, Shareghi B, Saboury AA, Farhadian S. "Spermin som en porcin pankreatisk elastasaktivator: spektroskopiska och molekylära simuleringsstudier." J Biomol Struct Dyn. 2020 Jan;38(1):78-88. doi: 10.1080/07391102.2019.1568306. Epub 2019 27 februari. PMID: 30810494