+ 86 (1360) 2568149 info@phcoker.com
Enfuvirtidanvändning vid HIV, dosering, biverkning och varningar
peptid

Enfuvirtidanvändning vid HIV, dosering, biverkning och varningar

8,829 Utsikt
1. Vad är Enfuvirtide?
2. Enfuvirtid verkningsmekanism?
3. Enfuvirtidanvändning vid HIV
4. Hur använder man enfuvirtidpulver?
5. Enfuvirtid dosering?
6. Vilken är biverkningen av enfuvirtid?
7. Hur ska enfuvirtidpulver förvaras?
8. Mer forskning och tillämpning av Enfuvirtide pulver

1. Vad är Enfuvirtide? Phcoker

enfuvirtid (159519-65-0) är en typ av peptid som används i den medicinska världen för att förhindra humant immunbristvirus (HIV) från att infektera dina friska celler som kan förbättra sjukdomens effekter på din kropp. Enfuvirtide eller T-20 säljs i olika delar av världen under varumärket Fuzeon. Beroende på var du kommer ifrån, kan du dock hitta enfuvirtiden som säljer under ett annat varumärke, men de tjänar alla samma syfte.

Enfuvirtidpulver (159519-65-0) används tillsammans med andra mediciner för att behandla HIV, som är ett virus som är ansvarigt för förvärvat immunbrist-syndrom (AIDS). Du bör också notera att Enfuvirtide inte botar HIV, men det hjälper till att minska dess påverkan och effekter i kroppen. De människor som tar denna produkt lever ett gott och hälsosamt liv eftersom deras celler är skyddade mot viruset. Enligt studier är HIV ett virus som infekterar vita celler i kroppen som ansvarar för att bekämpa sjukdomar. Det är därför, i många fall, upplever HIV / AIDS-patienter låga immunitetsnivåer. Men Enfuvirtide hjälper till att skydda dina friska celler från skador, vilket förbättrar ditt hälsotillstånd.

Enfuvirtidacetat minimerar mängden HIV i kroppen, vilket hjälper till att öka ditt immunsystem. Produkten hjälper dig att sänka risken för att få HIV-komplikationer som infektioner som oftast attackerar HIV-patienter. När du tar andra HIV / AIDS-läkemedel är det alltid en bra idé att följa med dem med Enfuvirtide eftersom det hjälper läkemedlet att arbeta bättre och förbättra deras effektivitet.

enfuvirtid finns på olika plattformar men bör säljas under läkarens recept. Innan du börjar ta denna produkt, se till att du går till en läkarundersökning och att du får rätt dos från din läkare. Enfuvirtidacetat är tillgängligt online och du kan göra din beställning från ditt hus eller på ditt kontor. Men gör korrekt forskning för att förstå tillverkaren och leverantören innan du gör din beställning. Enfuvirtidpriset kan variera beroende på säljaren. Det finns många förfalskade medicinska ämnen på marknaden som kan förvärra ditt tillstånd. Om du inte är säker på var du kan få medicinen, tala med din läkare för ytterligare hjälp.

2. Enfuvirtid verkningsmekanism? Phcoker

Som tidigare nämnts, Enfuvirtide-injektion är ett läkemedel som används vid behandling av humant immunbristvirus (HIV). Viruset växer inte eller replikeras på egen hand, och därför invaderar det kroppens celler för att använda sin ämnesomsättning. HIV attackerar mestadels dina immunsystemceller, som kallas CD4 T-hjälparlymfocyter eller vita blodkroppar. Cellerna fungerar genom att bekämpa varje infektion och försöka komma in i ditt kroppssystem. I replikeringsprocessen dödar HIV CD4 T-hjälpceller, och som ett resultat blir din kropp svag, vilket gör att den inte kan bekämpa några efterföljande sjukdomar. Det betyder att du kommer att smittas av en majoritet av de sjukdomar som du kommer att utsättas för eftersom din kropp inte kan bekämpa dem.

Enfuvirtid verkningsmekanism säkerställer att dina CD4-celler är skyddade från HIV-invasion. Produkten binder till proteinet runt viruset, vilket hjälper det att fästa sig vid CD4-cellerna. När enfuvirtiden är bunden till dessa proteiner förhindrar den HIV från att smälta med ditt CD4-cellmembran. Observera att HIV endast kan replikeras och öka när dess genetiska material kommer in i dina CD4-celler. Således säkerställer enfuvirtide också att viruset inte reproduceras och växer i antal.

Denna Enfuvirtid verkningsmekanism skiljer sig från alla andra anti-HIV-mediciner på marknaden, som bara bekämpar viruset efter att det har infekterat dina CD4-celler. Enfuvirtide-HIV är därför ett av de mest potenta anti-HIV-medicinerna och kan användas för att bekämpa virustillväxten när det har blivit resistent mot andra läkemedel. Men du kan fortfarande ta Enfuvirtide ensam eller göra det till ditt första val, och det ger önskade resultat. Hittills finns det inget känt HIV-bot, men med enfuvirtid kan du vara säker på att sänka mängden virus i din kropp och bromsa utvecklingen av alla sjukdomar som är en följd av HIV / AIDS-infektion.

Enfuvirtidanvändning vid HIV, dosering, biverkning och varningar


Experter rekommenderar att du tar enfuvirtidpulver tillsammans med andra anti-HIV-mediciner som attackerar viruset på olika sätt. Lägga till peptidpulver till den befintliga behandlingen kan vara en bra idé, särskilt om infektionen har blivit resistent mot läkemedlen. Produkten sägs vara en av de mest potenta anti-HIV-medicinerna, och den har förskrivits mest till patienter som har tagit andra läkemedel utan någon förbättring. Det kan också föreslås för människor som har en intolerans mot andra anti-HIV-recept.

3. Enfuvirtidanvändning vid HIV Phcoker

Fuzeon innehåller enfuvirtidpulver som den aktiva substansen, vilket gör det till ett perfekt recept för att bekämpa HIV i din kropp. Fuzeon tillhör en klass av läkemedel som kallas fusionshämmare. Läkemedelsföreningarna i denna grupp som Fuzeon blockerar HIV-viruset från att smälta samman med CD4-celler och förhindrar så småningom dem från att replikera och öka i antal. Peptidpulvret används tillsammans med andra anti-HIV-läkemedel för bättre resultat. Som nämnts ovan fungerar enfuvirtid genom att binda till proteinerna vilket gör det enkelt för HIV att smälta samman med CD4.

Denna åtgärd gör det omöjligt för viruset att komma in i de vita blodkropparna och påverka ditt immunsystem. I många fall förskrivs enfuvirtidacetat till personer som har tagit andra läkemedel, och viruset har utvecklats motståndskraftigt mot andra förskrivna mediciner. Prata med din läkare för mer information om hur du effektivt tar denna produkt.

4. Hur använder man enfuvirtidpulver?Enfuvirtidanvändning vid HIV, dosering, biverkning och varningar Phcoker

Innan du börjar ta detta läkemedel, se till att du läser bruksanvisningen för enfuvirtidtillverkaren i broschyren inuti förpackningen. Riktlinjerna ger dig mer information om hur du administrerar produkten. Några Enfuvirtide leverantörer till och med ger dig några av biverkningarna av enfuvirtid så att du kan veta när du ska kontakta din läkare. De erbjuder dig också enfuvirtidvarningar för att du ska vara säker när du tar ämnet.

Enfuvirtide är en injektionsprodukt, till skillnad från andra anti-HIV-mediciner som tas oralt. Detta peptidpulver har stora molekyler som kan krossas i ditt kroppssystem när det tas oralt och inte levererar de önskade resultaten. För peptidpulver, se till att du får rätt preparat eller låt din läkare göra det åt dig. Din läkare kan emellertid utbilda dig i hur du förbereder enfuvirtidpulvret med ett lösningsmedel innan du administrerar enfuvirtidinjektionen.

Beredning

Följ alla beredningssteg noggrant när du förbereder enfuvirtidpulvret. Pulvret ska blandas med sterilt vatten och inspektera lösningen visuellt för att säkerställa att lösningen blandas helt innan injektionen administreras.

 • Börja med att avlägsna locket från den sterila vattendosen för injektionssjuk.
 • Torka försiktigt av varje injektionsflaska med den sterila alkoholpinnen och låt den sedan ligga kvar för att topparna ska lufttorka.
 • Använd den stora 3ML-sprutan och dra kolven tillbaka till cirka 1 ml markering och injicera sedan luften i det sterila vattenflaskan.
 • Sätt nu in den sterila sprutnålen i injektionsflaskan genom proppens mitt.
 • Sätt in sprutan med sterilt vatten i Fuzeon-injektionsflaskan i vinkel.
 • Därefter injicerar det sterila vattnet och se till att det droppar långsamt ner i Fuzeon-pulvret.
 • Skaka inte injektionsflaskan utan använd fingertoppen för att knacka på den i cirka 10 sekunder för att den ska upplösas.
 • När det börjar lösa upp, lägg det åt sidan för att lösa upp helt, vilket kan ta cirka 45 minuter.
 • När den är helt blandad, bör lösningen vara färglös, klar, utan några bubblor. Om lösningen gelas, ge den mer tid att lösa upp innan du injicerar dig själv. När lösningen har sänkt sig och den är klar kan du nu administrera doseringen. Ta inte doseringen om du ser några partiklar eller innan lösningen är helt klar.

Den vanliga dosen för vuxna är 90 ml per dag, vilket bör tas två gånger om dagen. Injektionen ska administreras på överarmen eller övre delen av låret. Om du ger produkten till ett barn kommer din läkare att berätta rätt dosering och hur ofta du ska administrera injektionen. Det är tillrådligt att rotera injektionsområdena för att ge dem tid att läka. Informera också din läkare om du tar någon annan sjukdomsmedicinering innan du börjar ta enfuvirtid.

5. Enfuvirtid dosering? Phcoker

enfuvirtid bör tas av alla HIV / AIDS-patienter för att förbättra immunsystemet eftersom det hindrar viruset från att smälta med CD4-celler såväl som att förhindra dem från att replikeras. Doseringen är dock olika för barn och vuxna. Enfuvirtidsyntes spelar en viktig roll i kampen mot HIV-viruset som har utvecklat resistens mot andra anti-HIV-mediciner.

 • Rekommenderad dosering

Den rekommenderade dosen för enfuvirtid för vuxen för HIV är 90 mg per dag, vilket bör delas upp i två doser. Du bör administrera injektionen med det främre låret, överarmen eller buken.

Pediatrisk dos för 6 till 16 år gammal, är 2 mg per kg, och dosen bör administreras två gånger per dag. Den maximala doseringen för barn i denna åldersgrupp är 90 mg per dag. För barn över 17 år är den rekommenderade dosen 90 mg per dag och bör också delas upp i två doser dagligen.

 • Missad Enfuvirtid-dosering?

Om du glömmer att ta din enfuvirtid HIV-dos, ta den omedelbart, kommer du ihåg. Du kan dock hoppa över dosen om det nästan är dags för nästa dosering. Använd inte en extra dos för att kompensera för den missade; Det kan leda till allvarliga biverkningar. Kom också ihåg att få ditt nästa recept i tid innan receptet tar slut.

 • Över Enfuvirtid dosering?

Vid överdosering ska du omedelbart kontakta läkare eftersom det kan utsätta dig för allvarliga biverkningar.

 • Enfuvirtide-varningar

När du tar enfuvirtidacetat ska du inte injicera det nära ditt knä, armbåge, navel eller skinka. Undvik också att injicera doseringen i ärr, mullvader, blåmärken eller någon hudyta som inte är frisk. Att ta enfuvirtide hindrar inte dig från att sprida sjukdomen, har därför alltid skyddat sex, undvik att dela skarpa föremål och din tandborste. Följ alla doseringsinstruktioner för att du ska få maximal nytta. För mer information, prata med din läkare för att vägleda dig på olika sätt att förhindra HIV-överföring.

6. Vilken är biverkningen av enfuvirtid?Enfuvirtidanvändning vid HIV, dosering, biverkning och varningar Phcoker

Enfuvirtide HIV precis som alla andra mediciner kan också utsätta dig för olika biverkningar beroende på hur medicinen kommer att reagera med ditt kroppssystem. Ibland beror biverkningarna på enfuvirtiden på överdos eller missbruk. Det finns dock några av biverkningarna som är vanliga för nästan alla enfuvirtidanvändare. Dålig lagring av enfuvirtid kan också leda till allvarliga biverkningar. Några av de vanliga Enfuvirtid-biverkningar inkludera;

 • Lösa aptit, illamående, diarré och förstoppning
 • Viktminskning
 • Smärta, svullnad eller irritation vid injektionsområdena
 • Muskelsvaghet och smärta

Nå omedelbart till din läkare om du upplever följande allvarliga biverkningar;

 • Svullnad runt halsen eller halsen, impotens eller menstruationsförändringar
 • Symtom på ny infektion som svullna körtlar, väsande andning eller förkylningssår.
 • Blod i urinen
 • Andningsproblem

Enfuvirtidsbiverkningarna kan skilja sig från en person till en annan och därför ta inte någon av dem för givet. Informera din läkare om de vanliga biverkningarna inte försvinner efter en tid. För att vara säker när du tar denna produkt, följ alla doseringsinstruktioner som tillhandahålls av din läkare.

7. Hur ska enfuvirtidpulver förvaras? Phcoker

Enfuvirtidpulver (159519-65-0) tillverkare anger alltid hur du ska lagra produkten när du använder den och till och med hur du bortskaffar den. Det rekommenderade oblandade enfuvirtidlagringspulvret är vid rumstemperaturer cirka 20 till 25 grader Celsius. Men om du inte kan lagra vid rumstemperatur kan du hålla den kyld på cirka 2 till 8 grader Celsius. Förvara också det sterila vattnet vid rumstemperatur hela tiden.

När du har blandat enfuvirtidlösningen förvara den i kylskåp vid 2 till 8 grader Celsius. Blandad enfuvirtidlösning ska tas inom 24 timmar. Använd inte ämnet efter det att det har löpt ut och köp det inte heller när paketets tätning är trasig eller saknas. Efter att ha använt enfuvirtidpulver, följ FDA: s riktlinjer för hur du kastar satsen och oanvänd medicinering.

Enfuvirtidanvändning vid HIV, dosering, biverkning och varningar

8. Mer forskning och tillämpning av Enfuvirtide pulver Phcoker

När du köper enfuvirtidpulver från olika leverantörer, se till att du gör korrekt forskning för att säkerställa att du får en kvalitetsprodukt som garanterar dig imponerande resultat. Även om enfuvirtide varumärke Fuzeon är det vanliga varumärket på marknaden, kan du också hitta produkten som säljs under ett annat varumärke. Det finns många leverantörer av enfuvirtider på marknaden, och du bör alltid gå för det bästa. De Enfuvirtide priser kan variera från en leverantör till en annan, använd den inte som en viktig faktor när du väljer rätt säljare.

Sammantaget finns det behov av ytterligare medicinska studier och forskning för att bestämma andra enfuvirtidanvändningar och dess tillämpning. Som en vanlig injektionsprodukt har många användare väckt oro och ytterligare studier kan hjälpa till att utveckla oral dos av enfuvirtid. Alternativt kan ämnet utvecklas vidare för att injiceras en eller två gånger per månad. För närvarande förblir enfuvirtiden en injicerbar och potent anti-HIV-medicin. Prata gärna med din läkare om enfuvirtid och gp41.

Referenser:

 1. Zhu, X., Zhu, Y., Ye, S., Wang, Q., Xu, W., Su, S., ... & Zhang, T. (2015). Förbättrade farmakologiska och strukturella egenskaper hos HIV-fusionsinhibitor AP3 jämfört med enfuvirtid: belyser fördelarna med artificiell peptidstrategi. Vetenskapliga rapporter, 5, 13028.
 2. Blanco, JL, & Martinez-Picado, J. (2012). HIV-integrashämmare i ART-erfarna patienter. Aktuellt yttrande om HIV och AIDS, 7(5), 415-421.
 3. Chowdhury, S., & Roy, PK (2016). Matematisk modellering av enfuvirtid- och proteashämmare som kombinationsterapi för HIV. International Journal of Nonlinear Sciences and Numerical Simulation, 17(6), 259-275.